Advies & Beheer
Ook voor uw beheer- en adviesvraagstukken kunt u bij ons terecht. Wij denken met u mee over een passende oplossing. De uiteindelijke invulling kunnen wij voor u verzorgen of, wanneer specialistische kennis wenselijk is, voor u laten verzorgen. Op deze manier hoeft u op het gebied van de ICT binnen uw organisatie niet zelf met meerdere partijen afspraken te maken. Wij zijn uw aanspreekpunt en schakelen, waar nodig, "externe" specialisten in. Wij doen dit overigens altijd in overleg, tenzij hierover duidelijk andere afspraken gemaakt zijn.

Neemt u voor meer informatie kontakt met ons op via info@alternateexperience.com